News / Naujienos

Most important information about RENET / Svarbiausia informacija apie RENET

 
 
Picture of Vita Juknevičienė
Most important information about RENET / Svarbiausia informacija apie RENET
by Vita Juknevičienė - Thursday, 13 December 2018, 8:53 PM
 


RENET invites you to take a part in scientific events 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šiauliai University, Vilnius University and Researchers' Excellence Network (RENET)

invites to take a part in the


FORUM ON

THE COMPLEX SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ORIENTED GREEN ECONOMY IN STATE REGIONS (in Lithuanian)

17th of December, 2018, 1.00 p.m.

Šiauliai University library, Vytauto str. 84-413, Šiauliai

Initiators of the Forum: Šiauliai University, members of the Parliament of teh Republic of Lithuania.

Virtual connection: https://ac.liedm.net/renet/


Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas ir Tyrėjų kompetencijų tinklas (RENET)

kviečia Jus dalyvauti


ŠALIES REGIONŲ SOCIALIAI ORIENTUOTOS ŽALIOSIOS EKONOMIKOS KOMPLEKSINIO DARNAUS VYSTYMO FORUME

2018 m. gruodžio 17 d. 13.00-15.00

Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84-413, Šiauliai

Forumo iniciatoriai: Šiaulių universitetas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai.
Virtualus prisijungimas: https://ac.liedm.net/renet/
Daugiau informacijos - kvietime.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information about RENET (Description of RENET, R&D Infrastructure, Organization of the Use of R&D Infrastructure, Planned Directions of R&D Development, Participation in the Activities of National and International Infrastructures) - MORE.

Informacija apie RENET (apibūdinimas, MTEP infrastruktūros aprašymas, MTEP infrastruktūros naudojimo organizavimas, Planuojamos MTEP vystymo kryptys) - daugiau informacijos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------