RENET events additional information / RENET renginių papildoma informacija

13th of October, 2016: Pre-conference - practical discussion (Lithuanian language) “The Model of Good Governance: What We Can Change?”

 
 
Picture of Vita Juknevičienė
13th of October, 2016: Pre-conference - practical discussion (Lithuanian language) “The Model of Good Governance: What We Can Change?”
by Vita Juknevičienė - Thursday, 29 September 2016, 7:36 PM
 

 Praktinė įžanginė diskusija

(lietuvių kalba)

Geras valdymo modelis:

ką galime pakeisti?

Šiaulių universiteto biblioteka

(Vytauto g. 84-413, Šiauliai)

Pranešėjai: Vaidotas Petronis, projekto „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ vadovas;

Rita Šikšnienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė;

Rita Toleikienė, Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros lektorė, doktorantė.

Diskusiją moderuoja: lekt. Vilma Tubutienė

(Šiaulių universitetas, Lietuva);

lekt. dr. Vita Juknevičienė

(RENET, Šiaulių universitetas, Lietuva).

Kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu. Kreiptis localgovertnment2013@gmail.com


----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre-conference - practical discussion

(Lithuanian language)

The Model of Good Governance:

What We Can Change?

Library of Šiauliai University

(Vytauto str. 84-413, Šiauliai)

Speakers: Vaidotas Petronis,

Head of the project „Cooperation between institutions of the Republic of Lithuania and the Kingdom of Norway to transfer its knowledge and best practices in administrative-financial management level improvement as well as financial crimes prevention  in Lithuanian state and municipal institutions“;

Rita Šikšnienė, Head of Corruption prevention division of Šiauliai Department, Special Investigation Service of the Republic of Lithuania;

Rita Toleikienė, lecturer, PhD student of the Department of Public Administration, Šiauliai University.

Moderators: lect. Vilma Tubutienė

(Šiauliai University, Lithuania);

lect. dr. Vita Juknevičienė

(RENET, Šiauliai University, Lithuania).

For more information about virtual participation contact organisers localgovertnment2013@gmail.com