Registration of new members / Naujų narių registracija

The natural person should fill the Registration form (please, find it lower).

The legal person (institution) together with filled Registration form must submit the Institutions' Letter of Intent (on the official blank, with the signature of leading person). We appreciate for sending us the contacts of the person, responsible for the collaboration in this project and the information of possible common activities.


Registration form must signed and sent to Coordination committee via e-mail: competence.network@gmail.com


REGISTRATION FORM
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

Fiziniai asmenys turi užpildyti Registracijos formą (žiūrėti žemiau).

Juridiniai asmenys (institucijos) kartu su užpildyta Registracijos forma turi pateikti Institucijos Ketinimo laišką (ant oficialaus institucijos blanko, su atsakingo asmens parašu). Prašome pateikti ir asmens, atsakingo už bendradarbiavimą šiame tinkle kontaktus bei informaciją apie siūlomas bendras veiklas.


Registracijos forma turi būti pasirašyta ir atsiųsta Koordinaciniam komitetui el. paštu: competence.network@gmail.com


REGISTRACIJOS FORMA

Paskutinį kartą modifikuota: Šeštadienis, 2016 kovo 19, 21:55